29 augusti 2018

Politiker: Satsa på hälsa – inte bara sjukdom!

Vem ska man rösta på om man vill leva frisk på ett naturligt sätt i Sverige? Vi i föreningen Nordic Nutrition Council konstaterar att samtliga av de största partierna i 2018 års valrörelse saknar en strategi när det gäller friskvård och hälsosam livsstil, trots att hotet med långtidssjukskrivna och ökande vårdkostnader hänger över vårt land. […]

7 juni 2018

Ny metaanalys om kosttillskott och hjärthälsa jämför äpplen och päron

En forskningsgenomgång som visar att multivitaminer, D-vitamin, kalcium och C-vitamin inte ger några fördelar vid hjärt-kärlsjukdom har fått stor spridning i medierna. Men enligt Jeffrey Blumberg, näringsforskare vid Tufts University, ställer analysen fel frågor. Analysen, som nyligen publicerades i tidskriften Journal of the American College of Cardiology, omfattar tidigare utförda forskningsöversikter som publicerats mellan 2012 […]

7 november 2017

Öppet svar på Livsmedelsverkets remiss angående reviderade råd för Bra måltider i äldreomsorgen

Nordic Nutrition Council välkomnar Livsmedelsverkets reviderade råd som nu lämnar lättmargarinet och de magra mejeriprodukterna därhän och övergår till att rekommendera naturliga födoämnen med högre fetthalt. Vi skulle dock önska att omega-3-fettsyror och enkelomättade fetter fick ännu mer uppmärksamhet, mot bakgrund av den forskning som visar att dessa avsevärt ökar den kognitiva funktionen hos äldre, […]

28 april 2017

Kostråd måste få individanpassas

 Livsmedelsverkets råd om vilken kost som är hälsosam är till viss del föråldrade. Ändå håller myndigheten fast vid råden.  Är det av prestigeskäl, eller ligger det ekonomiska intressen bakom? Vid sjukdom kan det finnas behov av att få andra kostråd. Vem ska utfärda de riktlinjer som vårdpersonal ska följa när det gäller kostråd till friska […]

25 november 2016

Behöver vi kosttillskott?

Är kosttillskott verkligen nödvändigt? Nej, säger experterna i media – nu senast ”doktor Mikael” i TV4:s Nyhetsmorgon. Diskussionen kring kosttillskott saknar dock flera viktiga punkter. Vi belyser dem här. Läkaren Mikael Sandström som besvarar frågor om sjukdomar och hälsa i TV4:s Nyhetsmorgon och även i Läkarpodden på nätet hävdar bestämt att inga kosttillskott behövs om […]

1 november 2016

Bristande kontrollsystem för kosttillskott i Sverige

Avsaknaden av ett tydligt regelverk för försäljning av kosttillskott i Sverige skapar förvirring och ett osäkert rättsläge. Alla kosttillskott på den svenska marknaden räknas som livsmedel och omfattas av livsmedelslagstiftningen. Den som tillverkar, importerar eller inför och säljer kosttillskott i Sverige ska registrera sig hos kontrollmyndigheten i den kommun där verksamheten sker. Kontrollmyndigheten utgörs av […]

23 oktober 2016

SVT:s Plus vilseleder tittarna om B6-vitamin

SVT:s konsumentprogram Plus påstår felaktigt att kosttillskott som innehåller B6-vitamin i doser som överstiger EFSA:s rekommenderade gränsvärde är olagliga. En dom i Falu förvaltningsrätt fastställde nyligen att kosttillskott som innehåller doser i den storlek som programmet hänvisar till är säkra, och att det inte finns någon svensk lag som styr halten av vitaminer eller mineraler […]