Medlemskap

Bli medlem eller ge en gåva till Nordic Nutrition Council (NNC) och bidra till att skapa förutsättningar för en god folkhälsa.

Nivå 1

Medlemsavgift:
298 kr


Tidningen Naturligt om hälsa
Tillträde till NNC:s årliga nutritionssymposium

Bli medlem

Nivå 2

Medlemsavgift:
298 kr

Serviceavgift:
1 000 kr


Tidningen Naturligt om hälsa
Tillträde till NNC:s årliga nutritionssymposium

Bli medlem

Nivå 3

Medlemsavgift:
298 kr

Serviceavgift:
0,1 % av omsättningen för livsmedel från senaste offentliga bokslut. Minimum 2 500 kr.


Tidningen Naturligt om hälsa
Tillträde till NNC:s årliga nutritionssymposium
Röstberättigad på förenings-stämman

Bli medlem