Om oss

Nordic Nutrition Councils styrelse och ansvarsuppgifter

Ordförande: Kaisa Frank, BSc informationsteknik/management
Vice Ordförande: Fredrik Ölander, funktionsmedicinsk terapeut
Sekreterare: Bo Engborg, rektor Nordiskt Näringscenter
Kassör: Filippa Hultman, näringsterapeut, civilekonom
IT/Kommunikationsteknik: Filip Sjöström
Medlemsansvarig: Birgitta Tingberg, ekonom, auktoriserad hudterapeut (SHR), funktionsmedicinsk näringsrådgivare
Evenemang/Aktiviteter: Peter Wilhelmsson, författare, lärare Näringsmedicinska skolan, auktoriserad naturläkare (SNLF) och näringsmedicinare (NMTF). 

Suppleant: Ola Björkman, näringsanalytiker
Adjungerande: Katarina Kilter, Civilekonom

Läs föreningens stadgar

Nordic Nutrition Council är:

  • en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
  • en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
  • en förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.

Värdegrund

Nordic Nutrition Council …

  • delar Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.
  • har en holistisk syn på hälsa; människan är inte starkare än sin svagaste länk.
  • står för människors rätt att fatta beslut om sin egen kropp och hälsa, val av kost, näringsämnen och livsstil.

Vision

Nordic Nutrition Council …

  • vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa, i nuet och för framtiden, genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition och öka insikten om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.

Agenda

Nordic Nutrition Council …

  • skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, medier, forskare, hälsovårdspersonal och privatpersoner i Norden.
  • förmedlar forskningsresultat inom området kost och nutrition genom att publicera dem på sin egen hemsida och förmedla relevanta och väl underbyggda forskningsresultat.
  • tillhandahåller den självklara och ärliga arenan för debatt och diskussion om hur kost och näringsämnen påverkar den mänskliga kroppen.
  • förespråkar fri tillgång till säkra* näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, fibrer samt näringsrik, ren och GMO-fri kost.
  • stödjer seriös forskning kring kost och näringsämnen i Norden.
  • förmedlar och bygger nätverk mellan nordiska och internationella forskningsinstanser inom området kost och nutrition.
  • upprätthåller specifik kompetens i frågor relaterade till kost, närings- och hälsopåståenden och erbjuder saklig och forskningsbaserad information till medier och myndigheter i frågor rörande kost och nutrition för att ge support för väl underbyggda analyser och beslut.
  • motverkar spridning av osaklig och irrelevant information genom att påvisa brister i och missuppfattningar kring forskning och propaganda som gäller kost och nutrition.
  *Säkerheten ska baseras på vetenskaplig dokumentation eller traditionell användning.